Eksamen Algemene Reëls

1. Die volgende reëlings geld rakende aantree vir eksamen:

 • Graad 4-7: Altyd alfabeties in klasse Die sessietyd is soos volg
 • Skool begin om 7h30 en sluit elke dag gedurende die eksamen om 13h00

2. Leerders betaal R50 om gewone klere aan te trek tydens die eksamentyd.

3. Eksamentye word gehandhaaf, soos aangedui op die rooster.

4. Sessies vir breuke:

 • Pouses gedurende die eksamentyd is 10h00-10h30 en 12h00-12h30
 • Wys asseblief leerders daarop dat daar slegs op uitsonderlike gevalle in sessie-tye leerders na die badkamer gestuur sal word.
 • Indien ʼn leerder wat skryf die kamer wil verlaat, moet die departementshoof eers in kennis gestel word, sodat hy/sy saam met die leerder kan gaan. Dit gaan dus op uitsondering gebeur.
 • ʼn Leerder wat skryf, moet deur departementshoof na die badkamer vergesel word.

5. Studietye is baie belangrik vir leerders wat nie dadelik skryf nie.

 • Daar sal in die eksamenlokale geen ander dokumentasie, leesboeke, selfone, oorfone, eetgoed ens. toegelaat word nie.
 • Geen leerder mag enige item by ʼn ander leerder tydens ʼn eksamensessie leen nie.
 • Enige leerder wat studietyd ontwrig, moet dadelik hanteer word. Indien verdere hulp benodig word, kan die departementshoof gekontak word.
 • Indien ʼn leerder enige van die bogenoemde in sy/haar besit het, word dit dadelik gekonfiskeer:
 • Selfone/Oorfone en enige ander elektroniese toestel word ingeneem en word volgens die meriete-stelsel hanteer.

6. Tasse:

 • Leerders wat eksamen skryf, mag slegs hul skryfbehoeftes by hul hê.
 • Alle ander tasse/boeke ens. word buite die klas gebêre.
 • Indien ʼn leerder ʼn penneblikkie het, moet dit oop wees, sodat die toesighouer die inhoud kan sien.

7. Oneerlikheid tydens eksamen:

 • Enige leerder wat vermoed word van oneerlikheid, word soos volg hanteer:
 • Neem die leerder se antwoordstel en moontlike afskryfnotas in.
 • Gee aan die leerder ʼn nuwe antwoordpapier waarop hy/sy dan binne die tyd wat nog beskikbaar is, die vraestel kan voltooi.
 • Die probleem word dadelik na afloop van die sessie aan die adjunkhoof gerapporteer.

8. Afwesigheid:

 • Leerders wat afwesig is, moet die betrokke oggend reeds die kantoor skakel.
 • Die volgende dag terug by die skool, moet ʼn doktersbrief ingehandig word, alvorens verder aan enige eksamensessie deelgeneem kan word.
 • Die dokterbrief moet aandui dat die leerder nie instaat was om eksamen te skryf nie.
 • Die vraestel wat die leerder nie geskryf het nie, moet sou gou moontlik met ʼn siekteeksamen ingehaal word.
 • Enige verdere probleme word direk met die hoof hanteer.
 • Leerders kan nie vroeër of later in die oggend, eksamen aflê nie, aangesien dit die moontlikheid skep dat vraestelle kan uitlek.

9. Ammanuense:

 • Leerders studeer eers in die lokaal waar hy/sy sou eksamen skryf, waarna hul betyds na die voorportaal beweeg om ammanuense te ontvang.
 • Leerders met ekstra tyd, wat wel in die eksamenlokaal skryf, moet self, betyds, aan die toesighouer aandui dat hul ekstra tyd het.
 • Die leerders begin dan voor die ander leerders skryf en maak ook saam met die ander klaar.
 • Indien leerders nie hul ammanuense of ekstra tyd sinvol gebruik nie, sal dit heroorweeg word.

Kontak me. Grové indien daar onsekerheid is oor ammanuense.

10. Uitteken tydens eksamen:

 • Leerders sal slegs by die kantoor deur ouers uitgeteken kan word, indien ʼn bewys van ʼn dokters-afspraak ingehandig word.