Sport

Vissies behaal groot suksesse op die sportveld. Die volgende sportaktiwiteite word by Laerskool A.G. Visser aangebied:

Atletiek   |   Landloop   |   Rugby   |   Mini-Rugby   |   Netbal   |   Mini-Netbal   |   Tennis   |   Mini-Tennis   |   Hokkie   |   Mini-Hokkie   |   Krieket   |   Mini-Krieket