Visie & Missie

Visie

 • Die skool wat ‘n verskil maak in jou kind se lewe.
 • Die skool waar elke leerder iemand is.
 • Die skool vir die kind, nie die kind vir die skool nie.

Missie

Ons strewe na ‘n Vissie wat:

 • Trots is op sy/haar skool met al sy tradisies en gebruike
 • Gebalanseerd, betrokke is en so goed as moontlik presteer
 • ‘n Netjiese, gedissiplineerde, gemotiveerde, hoflike en verantwoordelike leerder is
 • Gesag aanvaar en ons skoolreëls in alle opsigte eerbiedig
 • Hoë bybelse waardes handhaaf
 • Ten einde van sy/haar skoolloopbaan by ons, ten volle toegerus sal wees vir die lewe daar buite en die geweldige eise van die toekoms.

Ons strewe na ‘n Personeellid wat:

 • Gereeld die knie buig
 • Sy/haar talente en gawes aanwend in die beplanning en verwesenliking van ons doelwitte
 • Bereid is om die belange van die leerders voor eie belang te stel en bereid is om kollegiale lojaliteit te betoon
 • Tuis sal voel in ons span

Ons strewe na ‘n Ouer wat:

 • Alles vir sy/haar kind se opvoeding feil het en die bybelse waardes hoog ag
 • Gebalanseerd betrokke is by die skool en positief belangstel en ondersteun
 • ‘n Lojale en standvastige vennoot sal wees
 • Volle beheer en kontrole oor hulle kinders sal hê

Ons strewe na ‘n Skool:

 • Waarin elkeen wat ons missie onderskryf, tuis sal voel
 • Waarop elkeen wat daaraan verbonde is, met reg trots kan wees waar ons ‘n goeie  lewenstandaard sal stel
 • Met sy eie besondere karakter, etos en tradisies