Die SKool se Naam, Wapen en Leuse

Die Skool se Naam

Ons skool is vernoem na ‘n bekende man van ons volk, nl. Dr. A G Visser, Digter en geneesheer uit ons kontrei. Uitstaande persoon word vereer deur hom te vernoem, so is Dr A G Visser vereer deurdat ons skool, ‘n straat in Rensburg en ook die hospitaal na hom vernoem is.Ons het in 1979 A G Visser-jaar gevier, want as hy sou geleef het, sou hy 1 Maart 1979, ‘n honderd jaar oud gewees het.

Die Skool se Wapen

Die wiel stel vooruitgang voor. Die twee fakkels stel die lig van kennis voor – teenoor die donker van onkunde. Ons verryk ons kennis by die bron van kennis, nl. die skool. Ons vooruitgang word bepaal deur ons kennis en dit bring ons by ons skool se leuse.

Die Skool se Leuse

“Blaas hoog die vlam.” – Moenie laat slaplê nie. Dit hang van onsself af of die vlam sterk of flou brand. Hoe flukser ons leer, hoe hoër brand ons vlam. Ons moet gereeld elke dag se werkies doen.