Skoolgelde

Tabel A: Vissies Pre-primêr Gr RR, RRR en RRRR:

Onderriggeld betaalbaar vir 2019

Gr. RRRR, RRR en RR

**Betaalbaar oor 12 maande **

  1. Afslag van 10% indien volle bedrag betaal word voor of op 31 Januarie 2019
  2. Afslag van 5% indien volle bedrag betaal word voor of op 28 Februarie 2019

Kinders

Halfdag

06:30-12:45

Sluit ontbytpap in

Voldag

06:30-17:30

Sluit ontbytpap,

middagete, vrug

en iets te

drinke in

Afslagbedrag 10%

*Halfdag

**Voldag

Afslag bedrag 5%

*Halfdag

**Voldag

RRR/RR

*R750pm
*R9000 per jaar

**R1500pm
**R18000 per jaar

*R8100
**R16200

*R8550
**R17100

Tabel B: Gr. R – 7 leerders:

Posisie van kind

1ste kind

2de kind

3de kind

4de kind

Bedrag (Glyskaal)

R1000pm vir 11 maande = R11000

R900pm vir 11 maande = R9000

R850pm vir 11 maande = R9350

(Gratis indien bogenoemde leerders se gelde op datum is)

EENMALIGE BETALING

Voor of op 1 Maart 2019

10% afslag

1ste = R9108

2de = R7920

3de = R6930

BANKBESONDERHEDE

ABSA HEIDELBERG TAKKODE : 632005

REKENINGNAAM : LAERSKOOL AG VISSER

REKENINGNOMMER: 01016440759

Verwysing : Familiekode op staat, Of kind se naam en van