Oueraande

Aan die begin van die kwartale 1, 2, 3 en 4, is daar oueraande waar Ouers leerdersake met die betrokke personeel kan bespreek.

Daar is ook gereeld inligtingsessies vir ons Vissie-ouers om hulle op hoogte te hou van kurrikulum sake.