Skooltye

  • Skool begin 07:30
  • Skool sluit vir Gr. 1,2 en 3 leerders: Maandag tot Vrydag 12:45
    • Vanaf 12:45 tot 13:15 sal ‘n heronderrigprogram plaasvind vir leerders met skolastiese uitvalle.
  • Skool sluit vir Gr. 4 tot 7 leerders: Maandag tot Donderdag 13:40 en Vrydae om 13:15.
    • Heronderrig: Maandae tot Donderdae 13:45 tot 14:15.