Skooltye

  • Skooltye is 07:30 – 13:45
  • Eksamentye is 07:30 – 13:00