Bestuurspan

AG Visser

Mnr L Ehlers - Waarnemende Hoof

Me T Vos - Departementshoof Junior Fase

AG Visser

Mnr Martin Rabie - Departementshoof Intermediêre/Senior Fase

AG Visser

Mnr Louis Venables - Departementshoof Opvoedkundige Leiding